آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه
حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
کفاره در اعتکاف 91/03/13
احکام اخلال به...91/03/10
برخي از مبطلا...91/03/09
احکام متفرقه ا...91/03/08
تساوي زن و م...91/03/07
برخي از احکام...91/03/06
اشتراط فسخ ا...91/03/03
جواز خروج از ا...91/03/02
جواز خروج از ا...91/03/01
خروج زن مطل...91/02/31
برخي از احکام...91/02/30
منع جلوس در ...91/02/27
خروج از اعتکا...91/02/26
بطلان اعتکاف ...91/02/25
جواز خروج مع...91/02/24
صحت اعتکاف ...91/02/20
احکام متفرقه ا...91/02/19
مشتبه شدن ...91/02/18
بررسي روايات...91/02/17
لزوم قضاء در ا...91/02/16
وجوب قضاء در ...91/02/13
لزوم ضميمه ...91/02/12
انطباق کلي م...91/02/11
تتابع در قضاء ا...91/02/10
تتابع در قضاء ا...91/02/09
اقوال مختلف د...91/02/03
شرايط نذر اع...91/02/02
شرايط معتبر د...91/01/30
شرايط معتبر د...91/01/29
شرايط معتبر د...91/01/28
شرايط معتبر د...91/01/27
توضيحي بيش...91/01/26
اعتکاف منذور91/01/23
دليل دوم بر حر...91/01/22
اقوال در جواز و...91/01/21
روايات دال بر ج...91/01/20
صور عدول از ا...91/01/16
توضيحي در ع...91/01/15
توضيحي در ت...91/01/14
نيابت از متعدد ...90/12/23
عدول از اعتکا...90/12/22
وجه کلام آقاي...90/12/21
وجوب يا عدم و...90/12/20
تعدي از امور م...90/12/17
استدراك از ما...90/12/16
استدلال آقاي ...90/12/15
امكان شمول ...90/12/14
شمول حكم ن...90/12/13
روايت متعارض ...90/12/10
سند روايت «لا...90/12/09
وجوه ديگر جم...90/12/08
روايات مسئله ...90/12/07
«إذن الزوج بال...90/12/06
مراد از «في م...90/12/03
مراد از مسجد ...90/12/02
حكم اعتكاف د...90/12/01
مكان اعتكاف90/11/30
ابهام در معناي...90/11/29
منظور از يوم در...90/11/26
اقوال فقهاء در ...90/11/25
وجوب اعتكاف ...90/11/24
وجوب يا عدم و...90/11/23
عدم جواز اعتك...90/11/19
عدم جواز اعتك...90/11/18
اشتراط صوم د...90/11/17
خطاي در تطب...90/11/16
قصد وجه در ع...90/11/15
شرطيت تعيين...90/11/11
اشكال بر وجود...90/11/10
استدلال آقاي ...90/11/09
اشتراط ايمان ...90/11/08
ذوق فقاهتي ...90/10/20
كتاب الاعتكاف...90/10/19
بيان دلالت آيه ...90/10/18
معناي اعتکاف90/10/17
نهي صوم الدهر90/10/14
اثبات وثاقت ...90/10/13
نهي صوم در ا...90/10/12
صحت صوم در ...90/10/10
متن عروه90/10/07
حرمت صوم در ...90/10/06
حكم صوم در ا...90/10/05
خلاصه درس90/10/04
خلاصه درس90/10/03
خلاصه درس90/09/29
بررسي روايت ...90/09/28
صوم يوم عرفه90/09/27
قايلين به وجو...90/09/26
مراد از «صوم» ...90/09/23
توضيح دوباره ا...90/09/22
اشكال سندي...90/09/21
صوم عاشورا90/09/20
لزوم تتابع صوم...90/09/01
لزوم تتابع س...90/08/30
العذر لايضر ال...90/08/29
العذر لايقطع ا...90/08/28
العذر لايقطع ا...90/08/25
العذر لايقطع ا...90/08/23
لزوم تتابع صوم...90/08/22
کفاره قتل در م...90/08/21
لزوم توالي در ...90/08/18
لزوم توالي در ...90/08/17
90/08/11
لزوم توالي در ...90/08/10
لزوم توالي در ...90/08/09
لزوم تتابع صوم...90/08/08
لزوم علم به ا...90/08/07
عدم لزوم تتابع...90/08/04
عدم لزوم رعا...90/08/03
عدم لزوم تتابع...90/08/02
اقسام صوم ك...90/08/01
عدم لزوم تتابع...90/07/30
ادله لزوم توال...90/07/27
بحث توالي و ...90/07/26
لزوم تتابع در صوم90/07/25
بررسي روايات...90/07/24
بررسي اقوال ...90/07/23
بررسي اقوال ...90/07/20
كفاره حلق رأ...90/07/19
كفاره خلف عهد90/07/18
كفاره نذر90/07/16
كفاره نذر90/07/13
بررسي روايات...90/07/12
كفاره نذر و يمين90/07/11
كفاره اعتكاف90/07/09
كفاره جماع در...90/07/06
كفاره افطار در ...90/07/05
كفاره صيد90/07/04
كفاره خراشيد...90/07/03
نکته‌اي درباره‌...90/06/30
كفاره يمين90/06/29
كفاره ظهار و ...90/06/28
كفاره قتل عمد90/06/27
كفاره قتل عمد90/06/26

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo