آرشیو سال 87-86 درس خارج فقه-خارج فقه - کتاب صوم
حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مفطريت ايصال ... 87/03/12
مفطريت ايصال ... 87/03/11
بررسي مفطريت ... 87/03/08
بررسي مفطريت ... 87/03/07
مفطريت كذب عل... 87/03/06
مفطريت كذب عل... 87/03/05
مفطريت كذب عل... 87/03/04
مفطريت كذب عل... 87/02/29
مفطرات صوم(كذ... 87/02/28
مبطلات صوم (ت... 87/02/25
مبطلات صوم (ا... 87/02/24
مبطلات صوم (ا... 87/02/23
مبطلات صوم (ا... 87/02/22
مبطلات صوم (ا... 87/02/21
مبطلات صوم (ا... 87/02/18
مبطلات صوم (ا... 87/02/17
مبطلات صوم (ا... 87/02/16
مبطلات صوم (ا... 87/02/15
مبطلات صوم (ا... 87/02/14
مبطلات صوم (ا... 87/02/11
مبطلات صوم (ا... 87/02/10
مبطلات صوم (ا... 87/02/09
مبطلات صوم (ج... 87/02/08
مبطلات صوم (ج... 87/02/07
مبطلات صوم (ج... 87/02/04
مبطلات صوم (ج... 87/02/03
مبطلات صوم (ج... 87/02/02
مبطلات صوم (ج... 87/02/01
بررسي اقوال ف... 87/01/31
مبطلات صوم (ج... 87/01/26
مبطلات صوم (ج... 87/01/25
مبطلات صوم (ج... 87/01/24
مبطلات صوم (ج... 87/01/21
مبطلات صوم (ج... 87/01/20
مفطرات صوم/ م... 87/01/19
مفطرات صوم / ... 87/01/18
مفطرات صوم/ م... 87/01/17
مفطرات صوم/ م... 86/12/28
مفطرات صوم / ... 86/12/27
مفطرات صوم /ا... 86/12/25
مفطرات صوم / ... 86/12/22
مفطرات صوم/مف... 86/12/09
مفطرات صوم / ... 86/12/05
مفطرات صوم/مف... 86/12/04
نيت صوم – مفط... 86/12/01
نيت صوم /نيت ... 86/11/30
نيت صوم / امس... 86/11/29
نيت صوم / امس... 86/11/28
نيّت روزه/ بي... 86/11/27
نيّت روزه/ادا... 86/11/24
نيّت روزه/ اد... 86/11/23
نيّت روزه/ بر... 86/11/21
نيّت روزه/ بر... 86/11/20
نيّت روزه/ بر... 86/11/17
نيّت روزه/ بر... 86/11/16
نيّت روزه/ بر... 86/11/15
نيّت روزه/ بر... 86/11/13
نيّت روزه/ بر... 86/11/10
نيّت روزه/ بر... 86/11/09
نيّت روزه/ بر... 86/11/08
نيّت روزه/ بر... 86/11/07
نيّت روزه/ بر... 86/11/06
نيّت روزه/برر... 86/10/12
نيّت روزه/آخر... 86/10/11
نيّت روزه/ آخ... 86/10/10
نيّت روزه/ آخ... 86/10/09
نيّت روزه/آخر... 86/10/05
نيّت روزه/آخر... 86/10/04
نيّت روزه/آخر... 86/10/03
نيّت روزه/آخر... 86/10/02
نيّت روزه/ آخ... 86/10/01
نيّت روزه/آخر... 86/09/26
نيّت روزه/ وق... 86/09/25
نيّت روزه/وقت... 86/09/24
نيّت روزه/ وق... 86/09/21
نيّت روزه/ وق... 86/09/19
صوم قضاء صوم ... 86/09/18
صوم قضاء صوم ... 86/09/17
صوم قضاء/ عدم... 86/09/14
صوم/كلام مرحو... 86/09/13
صوم/نيت صوم غ... 86/09/12
صوم/ تتمه بحث... 86/09/11
صوم /روزه مست... 86/09/10
صوم روزه غير ... 86/09/07
صوم روزه غير... 86/09/06
صوم /نيابت رو... 86/09/05
صوم نيت /كلام... 86/09/04
صوم – نيت/ اد... 86/09/03
صوم– نيت /ادا... 86/08/30
صوم– نيت /قصد... 86/08/29
صوم/ قصد روزه... 86/08/28
صوم وجوب يا ع... 86/08/27
بحث در مورد و... 86/08/26
صوم /قصدي و غ... 86/08/23
صوم/بررسي قصد... 86/08/22
صوم/قصدي بودن... 86/08/21
صوم/اشتراط قص... 86/08/20
صوم/ادامه بحث... 86/08/19
صوم / تعزير و... 86/08/14
صوم/تعزير و ق... 86/08/13
صوم/ادامه بحث... 86/08/12
صوم /بررسي تع... 86/08/09
صوم/ادامه بحث... 86/08/08
صوم /كفر منكر... 86/08/07
صوم/كفرروايات... 86/08/06
صوم منكر ضرور... 86/08/05
صوم/ بررسي رو... 86/08/02
صوم/ادامه بحث... 86/08/01
صوم/ضروري دين... 86/07/30
صوم/تقسيم افع... 86/07/29

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo