آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه
آیت‌الله مرتضوی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
طريقه حل م...95/03/12
تمسك به سير...95/03/11
اختلاف در زما...95/03/10
اختلاف در زما...95/03/09
اختلاف در زما...95/03/08
اختلاف در زما...95/03/05
اختلاف زماني ...95/03/04
وقوف اضطرار...95/03/03
وقوف اضطرار...95/03/01
خروج از عرفات...95/02/29
خروج از عرفات...95/02/28
خروج از عرفات...95/02/27
مكان و زمان ك...95/02/26
مقدار ركن/وقو...95/02/25
كيفت وقوف/و...95/02/22
زمان وقوف/وقو...95/02/20
زمان وقوف/وقو...95/02/19
زمان وقوف/وقو...95/02/18
منتهاي وقوف ...95/02/15
زمان وقوف/وقو...95/02/13
زمان وقوف/وقو...95/02/12
زمان وقوف/وقو...95/02/11
تعداد اعمال ح...95/02/08
تعداد اعمال ح...95/02/07
ترك عمدي تق...95/02/06
ترك عمدي تق...95/02/05
حلق/تقصير در ...95/02/04
ترك عمدي تق...95/02/01
ترك سهوي تق...95/01/31
ترك عمدي تق...95/01/30
ترك عمدي تق...95/01/29
ترك عمدي تق...95/01/28
اعتبار قصد قر...95/01/25
حلق/تقصير در ...95/01/24
حلق/تقصير در ...95/01/22
حلق/تقصير در ...95/01/21
حكم تكليفي ...95/01/18
آلت تقصير/تق...95/01/17
تقليم اظفار/ت...95/01/16
تقصير در عمره...95/01/15
تقصير در عمره...94/12/19
تقصير در عمره...94/12/18
تقصير در عمره...94/12/17
عمل پنجم/تق...94/12/16
شك در سعي ...94/12/12
شك در اشواط...94/12/11
شك در اشواط...94/12/10
شك در اشواط...94/12/09
شك در اشواط...94/12/08
موضوع كفاره/...94/11/28
ثبوت كفاره بر ...94/11/27
احلال سهوي ...94/11/26
نقصان سهوي ...94/11/25
نقصان سهوي ...94/11/24
وظيفه ناسي ...94/11/21
زيادي سهوي ...94/11/20
وظيفه ناسي ...94/11/19
وظيفه ناسي ...94/11/18
ركنيت سعي ...94/11/17
موالات در سع...94/11/14
تاخير در اتيان ...94/11/13
موالات در سع...94/11/12
موالات در سع...94/11/11
موالات در سع...94/11/10
نحوه مشي در...94/11/07
سعي از طبقه...94/11/06
طهارت از حدث...94/11/05
طهارت از حدث...94/11/04
طهارت از حدث...94/11/03
بالا رفتن از ص...94/10/30
شروع از صفا /...94/10/29
ترك عمدي نما...94/10/28
ترك عمدي نما...94/10/27
ترک عمدي نما...94/10/26
ترك عمدي نما...94/10/23
ترك عمدي نما...94/10/22
عدم تمكن از ...94/10/21
بررسي روايات...94/10/20
بررسي روايات...94/10/19
بررسي روايات...94/10/16
جمع بين روايا...94/10/15
نسيان نماز طو...94/10/14
اعاده اعمال م...94/10/12
نسيان نماز طو...94/10/09
تعذر نماز خلف...94/10/07
تعذر نماز خلف...94/10/06
تعذر نماز خلف...94/10/05
تعذر نماز خلف...94/10/02
وجوب نماز خل...94/10/01
وجوب نماز خل...94/09/30
وجوب نماز خل...94/09/28
شك در ركعات...94/09/25
عدم وجوب س...94/09/08
خواندن نماز ط...94/09/07
فوريت حكم و...94/09/04
فوريت نماز/نما...94/09/03
فوريت نماز طوا...94/09/02
وجوب نماز طوا...94/09/01
ميل به راست ...94/08/30
استحباب قرآن...94/08/27
تكلم حين طوا...94/08/26
نقصان طواف ...94/08/25
ظن در عدد ا...94/08/24
94/08/23
شك در عدد ا...94/08/20
شك در عدد ا...94/08/19
شك در عدد ا...94/08/18
شك در عدد ا...94/08/16
شك در عدد ا...94/08/13
شك در عدد ا...94/08/12
شك در عدد ا...94/08/11
قطع طواف للح...94/08/10
قطع طواف لعذ...94/08/09
قطع طواف لعذ...94/08/06
قطع طواف/ح...94/07/19
قطع طواف/ح...94/07/18
قطع طواف/ح...94/07/15
قطع طواف/ح...94/07/14
قطع طواف/طوا...94/07/13
قطع طواف/طوا...94/07/12
زيادي عمدي د...94/07/11
زيادي عمدي د...94/07/08
زيادي سهوي ...94/07/07
زيادي سهوي ...94/07/06
زيادي سهوي ...94/07/05
زيادي سهوي ...94/07/01
حكم طواف دو...94/06/31
زيادي سهوي ...94/06/29
زيادي سهوي ...94/06/28
زيادي سهوي ...94/06/25
زيادي سهوي ...94/06/24
افعال عمره/ ط...94/06/22
افعال عمره/ ط...94/06/21
افعال عمره/ ط...94/06/18
افعال عمره/ ط...94/06/17
افعال عمره/ ط...94/06/16
افعال عمره/ ط...94/06/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo