آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب الحج
استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
راههاي اثبات اجتهاد و اعلمي... 99/07/15
راههاي اثبات اجتهاد و اعلمي... 99/07/14
شرايط مرجعيت/تقليد در فروع ... 99/07/13
تقليد از مجتهدمتجزي وشرطيت ... 99/07/12
شرايط مرجعيت/تقليد در فروع ... 99/07/08
عمل به احتياط و شرائط مرجعي... 99/07/07
بررسي حكم تقليد در اصول و ف... 99/07/06
99/07/05

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo