آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الحج
استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
طهارت از دو ح... 97/07/09
طهارت از دو ح... 97/07/08
شرايط طواف/طو... 97/07/07
طواف/اعمال عم... 97/07/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo