آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الحج
استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حكم صور مختلف خروج از مطاف/... 97/09/11
ورود به‌حجراسماعيل/حد بين‌ك... 97/09/10
حد بين كعبه و مقام /اعمال ع... 97/08/28
حد بين كعبه و مقام /اعمال ع... 97/08/22
استدراكي در مباحث/اعمال عمر... 97/08/21
واجبات طواف/اعمال عمره تمتع... 97/08/20
واجبات طواف/اعمال عمره تمتع... 97/08/19
ستر عورت/شرائط طواف/اعمال ع... 97/08/02
ختنه و ستر عورت/شرائط طواف/... 97/08/01
ختنه/شرايط طواف/طواف/اعمال ... 97/07/30
طهارت از خبث/شرايط طواف/طوا... 97/07/29
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/23
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/22
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/21
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/10
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/09
طهارت از دو حدث/شرايط طواف/... 97/07/08
شرايط طواف/طواف/اعمال عمره ... 97/07/07
طواف/اعمال عمره تمتع/كتاب الحج 97/07/04

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo