آرشیو سال 99-98 درس کلام-مبحث شرور
استاد رضا برنجکار
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
كرونا، شرور، و علم و دين 99/03/17
كرونا، شرور، و عنايت 2 99/03/11
كرونا، شرور، و عنايت 1 99/03/10
كرونا، شرور، و عليت طبيعي 99/02/28
كرونا، شرور، و عليت طبيعي 99/02/27
كرونا، شرور، و عليت طبيعي 99/02/21
كرونا، شرور، و عليت طبيعي 99/02/20
كرونا، شرور، و علم و قدرت م... 99/02/14
كرونا، شرور، و اجابت دعا 99/02/13
كرونا، شرور، و رحمت و قضا و... 99/02/07
كرونا، شرور، و حكمت الهي 99/02/06
كرونا، شرور، و عدل الهي و حكمت 99/01/31
كرونا، شرور، و عدل الهي 99/01/30
كرونا، شرور و يگانگي خدا (ج... 99/01/24
كرونا، شرور و يگانگي خدا (ج... 99/01/23
كرونا و شرور/ اصل وجود خدا 99/01/17
شرور/ كرونا 99/01/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo