آرشیو سال 93-92 درس خارج اصول
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
دلالت امر بر ... 93/03/13
مرة و تکرار/ ... 93/03/12
دوران امر بين... 93/03/10
دوران امر بين... 93/03/07
مقتضي اصل عمل... 93/03/05
مقتضاي اصل عم... 93/03/03
مقتضاي اصل لف... 93/02/31
متمم جعل/ اوا... 93/02/30
جمع بندي مطال... 93/02/28
اخذ ساير وجوه... 93/02/27
راهکار استاد ... 93/02/24
اشکال استاد خ... 93/02/22
نسبت بين اطلا... 93/02/21
انقسامات حکم ... 93/02/20
دفع اشکال اخذ... 93/02/17
پاسخ استاد خو... 93/02/16
راه حل استاد ... 93/02/15
اشکال استاد خ... 93/02/14
مشکل اخذ قصد ... 93/02/10
اشکال محقق نا... 93/02/09
شک در توصليت ... 93/02/08
توصلي به معنا... 93/02/07
توصلي به معنا... 93/02/06
مرحله دوم بحث... 93/02/03
تعبدي و توصلي 93/02/02
واجب تعبدي و ... 93/02/01
تعبديت و توصل... 93/01/30
جمل خبريه 93/01/27
اشکالات کلام ... 93/01/26
نظرات در صيغ ... 93/01/25
صيغ امر 93/01/24
صيغه امر 93/01/23
معناي امر بين... 93/01/20
رد نظريه مرحو... 93/01/19
بررسي کلام مر... 93/01/18
بررسي کلام مر... 93/01/17
طلب و اراده 92/12/21
تفاوت طلب و ا... 92/12/20
پاسخ برهان سو... 92/12/19
دلائل اشاعره ... 92/12/18
کلام نفسي 92/12/17
کلام نفسي/ ار... 92/12/14
کلام نفساني/ ... 92/12/13
اشکال بر مبنا... 92/12/12
حقيقت وضع در ... 92/12/11
حقيقت وضع 92/12/10
طلب و اراده د... 92/12/07
طلب و اراده 92/12/06
فرق بين طلب و... 92/12/05
مفاد امر 92/12/04
ادله امر بر و... 92/12/03
ماده امر 92/11/30
اوامر 92/11/29
خلط بين مساله... 92/11/28
توضيح معناي شيء 92/11/27
اشکال و جواب ... 92/11/26
کلام در بساطت... 92/11/21
مشتق مرکب است... 92/11/19
نظريه بساطت م... 92/11/16
تمسک به آيه ب... 92/11/15
دليل قائلين ب... 92/11/14
دلائل قول وضع... 92/11/13
دلائل قول وضع... 92/11/12
نظر محقق نائي... 92/11/09
دليل اقوال در... 92/11/07
در جريان اصل ... 92/11/06
جريان اصل عمل... 92/11/05
مبدا اشتقاق/ ... 92/11/02
محل نزاع در م... 92/11/01
جريان نزاع در... 92/10/30
تحرير محل نزا... 92/10/25
معاني بطون قر... 92/10/24
در عدم استحال... 92/10/23
استعمال لفظ د... 92/10/22
استعمال لفظ د... 92/10/21
اشتراک لفظي 92/10/18
تذييل در بحث ... 92/10/17
جمع بندي بحث ... 92/10/16
اشکال در تمسک... 92/09/27
بررسي دليل مح... 92/09/26
صحيح و اعم 92/09/25
ثمره قول صحيح... 92/09/24
بررسي ثمرات ق... 92/09/23
ثمرات قول صحي... 92/09/20
ثمرات قول به ... 92/09/19
تصوير جامع به... 92/09/18
نظر محقق قمي ... 92/09/17
اشکال استاد خ... 92/09/16
ضابطه مرحوم ن... 92/09/13
اشکال ميرزاي ... 92/09/12
تصوير قدر جام... 92/09/11
صحيح و اعم/ ا... 92/09/10
صحيح و اعم/ ا... 92/09/09
حقيقت شرعية/ ... 92/09/06
حقيقت شرعية/ ... 92/09/05
اطراد/ الفاظ/... 92/09/04
صحت سلب/ الفا... 92/09/03
علامت دوم تشخ... 92/09/02
علائم شناخت ح... 92/08/29
دومين علامت ح... 92/08/06
علامات حقيقت ... 92/08/05
حقيقت و مجاز/... 92/08/04
معاني حقيقي و... 92/08/01
حقيقت و مجاز 92/07/30
دلالت الفاظ ب... 92/07/29
بررسي اشکالات... 92/07/28
انواع دلالات ... 92/07/27
نظر استاد خوئ... 92/07/23
فرق خبر و انش... 92/07/22
فرق بين جمله ... 92/07/20
فرق بين خبر و... 92/07/17
فرق بين خبر و... 92/07/16
حقيقت شرعيه/ ... 92/07/15
نظر استاد خوئ... 92/07/13
نظر استاد خوئ... 92/07/10
فرمايش استاد ... 92/07/09
نظر استاد اما... 92/07/07
تتمه فرمايش م... 92/07/06
نظر محقق اصفه... 92/07/03
نظر آقا ضياء‌... 92/07/02
فرمايش محقق ن... 92/07/01
معناي حرفي در... 92/06/31
نظر محقق نائي... 92/06/30
معاني حرفي/ ا... 92/06/27
معناي حرفي/ و... 92/06/25
وضع الفاظ 92/06/24
فهرستي از مسا... 92/06/23
نياز به علم ا... 92/06/20
رد ادعاي اخبا... 92/06/19
نياز به علم ا... 92/06/18
تعريف علم اصول 92/06/17
مسائل کاربردي... 92/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo