آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول
استاد مصطفی اشرفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
عدم اعتبار ات... 90/03/25
صور سه گانه ن... 90/03/24
پاسخ اشکال شی... 90/03/23
دو مورد نقض ب... 90/03/22
بیان آخوند در... 90/03/21
شبهه آخوند در... 90/03/18
نظر آخوند در ... 90/03/17
استصحاب عدم ا... 90/03/11
استصحاب در مج... 90/03/10
اقسام متصوره ... 90/03/09
تنبیه دهم کفا... 90/03/08
ایراد مرحوم آ... 90/03/07
استصحاب شرطیت... 90/03/04
فرمایشات صاحب... 90/03/02
فرق محقق خراس... 90/03/01
تذییلات اصل م... 90/02/31
موارد جریان ا... 90/02/28
بعض فروع فقهی... 90/02/27
حکم ملاقی با ... 90/02/26
سخن در بعض صغ... 90/02/25
مستثنیات اصل ... 90/02/24
مستثنیات اصل ... 90/02/21
عدم حجیت اصل ... 90/02/20
تحقیق فرق بین... 90/02/19
نظر محقق نائی... 90/02/18
فرق بین امارا... 90/02/14
تحقیق استصحاب... 90/02/13
استصحاب تعلیق... 90/02/12
استصحاب تعلیق... 90/02/11
تقریب صاحب کف... 90/02/10
تنبیه دوم است... 90/02/07
تنبیه استصحاب... 90/02/06
اشکالات محقق ... 90/02/05
فرمایش محقق ن... 90/02/04
بیان محقق نائ... 90/02/03
بیان محقق نائ... 90/01/24
استصحاب تعلیقی 90/01/23
استصحاب تعلیقی 90/01/22
تحقیق تأثیر ز... 90/01/21
کیفیت آخذ زما... 90/01/20
استصحاب در قس... 90/01/16
استصحاب در قس... 90/01/15
سخن در استصحا... 90/01/14
استصحاب در زم... 89/12/25
کیفیت أخذ زما... 89/12/24
مقدمه بیان مح... 89/12/23
استصحاب در زم... 89/12/22
استصحاب در خو... 89/12/21
استصحاب در ام... 89/12/18
تفصیل جواب اس... 89/12/17
استصحاب کلی ق... 89/12/16
اشکال مرحوم ش... 89/12/15
تبصره 89/12/14
قسم سوم استصح... 89/12/11
استصحاب قسم س... 89/12/10
89/12/09
پاسخ دوم محقق... 89/12/08
پاسخ به شبهه ... 89/12/07
شبهه عبائية 89/12/04
فروع 89/12/03
قسم ثاني استص... 89/12/01
نتيجه اشکال و... 89/11/30
اشکالات در اس... 89/11/26
فی الاشکالات ... 89/11/25
استدراک 89/11/24
فی اقسام الاس... 89/11/20
فی الاستصحاب ... 89/10/29
نکات 89/10/28
الاستصحاب الک... 89/10/27
فی اجراء الاس... 89/10/26
فی تحقیق کیفی... 89/10/25
فی الرد علی ا... 89/10/22
اشكال بر مرحو... 89/10/21
فی استصحاب مؤ... 89/10/20
تنبيه دوم است... 89/10/19
تنبيه دوم است... 89/10/18
فی توضیح الفر... 89/10/15
التنبیه الثان... 89/10/14
فی البدار الی... 89/10/13
الاستصحاب الا... 89/10/12
89/10/11
در توضيح كلام... 89/10/08
آيا عزيمت و ر... 89/10/07
اقسام مجعولات 89/10/06
فی الصحة و ال... 89/10/05
فی مجعولیة ال... 89/10/04
آيا احکام وضع... 89/10/01
القسم الثالث ... 89/09/09
اقسام الاحکام... 89/09/08
الجهة الرابعة 89/09/07
فی الاحکام ال... 89/09/06
تفصیل الفاضل ... 89/09/03
الاشکال الثان... 89/09/02
تحقیق تفصیل ا... 89/09/01
اشکال المحقق ... 89/08/30
تحقیق تفصیل ا... 89/08/29
اشکالات الاعل... 89/08/25
مقدمة الاستاذ... 89/08/24
حالات الشک فی... 89/08/22
التفصیل الراب... 89/08/19
اشکال الاستاذ... 89/08/18
تحقیق الحال ف... 89/08/17
تبیین المحقق ... 89/08/15
در معناي نقض ... 89/08/12
تبیین المحقق ... 89/08/10
الشک فی المقتضی 89/08/09
تفصیل الشیخ ا... 89/08/08
فی انحاء قیود... 89/08/05
تحقیق الحال ف... 89/08/04
حال جریان الا... 89/08/03
تفصیل الشیخ(ر... 89/08/02
اشكالات محقق ... 89/08/01
بررسي محتملات... 89/07/28
محصل فرمايش آ... 89/07/26
احتمالات در «... 89/07/25
فی المناقشة ف... 89/07/24
الاحتمالات فی... 89/07/21
فی مکاتبة علی... 89/07/20
فی الروایات ا... 89/07/19
الروایات الأخ... 89/07/18
فی تتمة الاست... 89/07/17
صحیحة زرارة ا... 89/07/14
الاستدلال بفق... 89/07/13
استنتاج کلام ... 89/07/11
الاستدلال بال... 89/07/10
الکلام فی صحی... 89/07/07
فی الاستدلال ... 89/07/06
فی الاستدلال ... 89/07/05
الکلام فی صحی... 89/07/04
الادلة التی ا... 89/07/03
الادلة التی ا... 89/06/31
ارکان الاستصحاب 89/06/30
الاستصحاب اصل... 89/06/29
الکلام فی الا... 89/06/28

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo