آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب الصلاة
استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ملاك صدق اقامه/صلاة المسافر... 99/09/11

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo