آرشيو درس های خارج حوزه علمیه قم

درس های آیات عظام حوزه علمیه قم (مسجد اعظم )

آیت الله سبحانی آرشيو درس خارج اصول سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
سال 90-89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/03/93 ساعت 10:40 سال 89-88
سال 88-87
سال 87-86

آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/03/93 ساعت 10:00
سال 88-87
سال 87-86
آیت الله مکارم آرشيو درس خارج فقه سال جاری

تقریر عربی
سال 93-92

تقریر عربی
سال 92-91

تقریر عربی
سال 91-90

تقریر عربی
سال 90-89

تقریر عربی
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/03/93ساعت 11:00 سال 88-87
سال 87-86

آرشيو سایر دروس آرشیو سایر دروس
آخرین بروز رسانی در تاریخ 28/03/91ساعت 10:25

آیت الله جوادی آرشيو درس تفسیر قرآن سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/03/93 ساعت 13:12 سال 88-87
سال 87-86

آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/03/93 ساعت 10:50 سال 90-89
سال 89-88

آیت الله نوری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/03/93 ساعت 12:00 سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87

آیت الله شبیری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 93-92
سال 92-91
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 10/03/93 ساعت 12:21 سال 88-87
سال 87-86

آرشيو درس رجال سال 63-62
آخرین بروز رسانی در تاریخ 18/11/91 ساعت 9:00

جهت مشاهده اسامی مقررین اینجا را کلیک کنید

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

logo